fredag 28 maj 2010

Viktigt om att växa upp fattig i Sverige

Sydsvenskan har publicerat en artikelserie om att växa upp fattig. Hanna Welin har skrivt artiklarna som är mycket viktiga. De är viktiga för de handlar om unga som berättar om sina liv, deras drömmar och strategier. De är inga offer, de är engagerade, de tar ett stort ansvar i familjen under mycket tuffa villkor. Särskilt upplever de omgivningens attityder som gör att de upplever skam.

Också Heidi Avellan debatterar i artikeln Rika barn leka bäst och referear till en avhandling som Anna Angelin publicerat Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna.