onsdag 13 maj 2015

Om avgifter i skolan

Alla barn i Sverige är garanterade en avgiftsfri skola. Det ska inte kosta något att få en utbildning när man är liten. Att leva upp till detta är för många kommuner emellertid inte helt lätt. När budgeten är för stram ligger det nära till hands att dolda avgifter, som egen matsäck och självfinansierade skolresor, introduceras. 
I Oskarshamn satsar kommunpolitiker just nu på att definiera avgifter som inte får tas ut av skolan, och en debatt har uppstått där man oroar sig för att barn inte längre ska få uppleva sådant som idrottsdagar och teaterbesök.
En reform mot en helt avgiftsfri skola behöver genomföras med fingertoppskänsla, och givetvis i samarbete med all berörd personal. Då går det att hitta alternativa sätt att genomföra sådant som ofta förknippas med kostnader i skolan.  
Majblomman har en handbok som vi delar ut till politiker så väl som skolledare och föräldrar. Vi uppmanar alla kommuner att vidareutbilda all personal som arbetar med barn. Det behövs en djup förståelse för hur villkoren ser ut för ekonomiskt utsatta barn i skolan och på fritiden. Då får också ledningen större förståelse för regler och varför de finns. Klokare beslut kommer att fattas av personal som arbetar nära barnen.