tisdag 21 februari 2012

Glasögon ska vara gratis för grundskolebarn


Flera medier, bland andra SVT, DN, SvD, GP, TV4 och P4, uppmärksammar nu problemet med kostnader för glasögon till skolbarn. För familjer med knappa marginaler är dessa tusenlappar förstås en oöverstiglig kostnad. Barnen får vara utan glasögon, eller vänta med att få, och risken att halka efter i skolan ökar. Majblomman har kartlagt situationen i Glasögonrapporten.

I en del landsting kan man få ett mindre bidrag upp till en viss ålder, men i de allra flesta fall rör det sig om lite pengar och för väldigt speciella synfel. Den stora majoriteten barn med synfel lämnas utanför. 

En färsk undersökning, som SIFO har gjort på uppdrag av optikerkedjan Specsavers, visar att det finns en bred opinion för att ge bidrag till barn som behöver synkorrigering.

Majblomman har under de senaste åren sett en tydlig ökning bland våra bidragsansökningar om pengar till just glasögon. Under våren kommer Majblomman att ta fram färska siffror på hur många barn som är drabbade. Redan 2009 gjorde vi en undersökning som visade att tusentals barn i Sverige har fått vänta med glasögon, eller vara utan helt, då deras föräldrar inte har haft pengar när det har behövts. Men vi vet också från andra sammanhang att barnen inte alltid berättar för sina föräldrar om de behöver något som kostar pengar. De är smärtsamt medvetna om familjens dåliga ekonomiska situation.

Vi kommer att uppvakta myndigheter för att få klarhet i var ansvaret egentligen ligger. Det här är en fråga vi envist kommer att driva tills vi når vårt mål: alla barn i grundskolan ska ha rätt till gratis glasögon.

PS. Siffrorna i vår undersökning från 2009 ifrågasattes av en del debattörer. Det är jättebra att siffrorna granskas, men synd att man missar det väsentliga: svenska barn måste ha samma goda förutsättningar för en bra skolgång, oavsett ekonomisk bakgrund.  För även när man ser på undersökningens felmarginal rör det sig om minst 18 500 barn. Bara det är fler än vad som får plats i Globen.