måndag 27 februari 2012

Västra Götalandsregionen satsar på glasögon till barn


Goda nyheter från Västra Götalandsregionen! Regionen har avsatt 5 miljoner i budgeten för 2012 för glasögon till grundskolebarn upp till 16 års ålder. Man ger sedan tidigare bidrag till glasögon till barn under 8 år. Nu är man först ut i landet med att utöka detta stöd att också omfatta grundskolebarn.

Vi på Majblomman hoppas förstås att det här ska inspirera fler landsting att jämställa glasögon med hörapparater och andra hjälpmedel som barn med funktionshinder har rätt till.