måndag 7 september 2015

Glasögon till barn ingen dum investering

I en osignerad ledare i Expressen menar någon att reformen med glasögon till alla barn med synfel är en dyr om dum satsning. Den övergripande analysen i texten berör Vänsterns ekonomiska politik. Att regeringen budgeterar för barnglasögon får statuera exempel. Att den i sammanhanget modesta satsningen på glasögon till alla skolbarn med synfel samtidigt är en investering i alla barns utbildning bortser skribenten ifrån.
Att säkerställa att alla skolbarn med synfel får glasögon så att de kan hänga med i skolan är inte att kasta pengar i sjön. Det är lika rimligt som att barn med hörselskador får hörapparater eller att barn med diabetes får insulin. Att förse barn med erforderliga hjälpmedel i skolan, oavsett familjens ekonomi, handlar inte om partipolitik utan om att tillgodose barns rättigheter enligt skollagen och hälso- och sjukvårdslagen. Att samtliga partiledare tydligt har uttryckt sitt stöd till att alla barn ska kunna se ordentligt i skolan indikerar också att det här är en fråga om barns rättigheter och inte om partipolitik.