tisdag 8 juni 2010

Hälften av alla kommuner saknar en policy om avgifter i skolan

Undersökningar som Majblomman gjort bland föräldrar, barn och lärare visar att många upplever det som ett problem att skolan tar ut avgifter. Samtidigt ansökte fler barnfamiljer under 2009 än året innan om hjälp från Majblomman för att finansiera skolaktiviteter. Detta visar att de avgifter som tas ut i skolan inte är obetydliga för alla utan att många behöver ekonomisk hjälp för att barnen ska kunna delta i skolans aktiviteter.
För många familjer går smärtgränsen vid 20 kronor per barn och tillfälle.

Under 2009 delade Majblomman ut 710 000 kronor för skolaktiviteter och hjälpmedel i skolan till enskilda barn. Dessutom beviljades drygt 1 miljon kronor till gemensamma klassaktiviteter, och ytterligare drygt 4 miljoner kronor som skolan får när de deltar i Majblommans insamling.

Här finns rapporten "Skolutflykt - glädje eller ångest?"