torsdag 1 juli 2010

Majblommans seminarium om barnfattigdom i Almedalen

"För en kvarts miljon barn är det val varje dag"
Tisdag den 6 juli kl 10 - 12, Högskolan, Sal B23
Här finns programmet

Om några månader ges alla röstberättigade möjlighet att delta i allmänna val, i syfte att påverka sin egen vardag. För den kvarts miljon barn som växer upp i familjer med knappa ekonomiska villkor är det dock helt andra val som står i fokus. Deras föräldrar måste hela tiden prioritera mellan barnets olika behov. Köpa nya glasögon eller betala hyran? Hämta ut medicinen eller låta barnen åka med på skolutflykten? Vi berättar vilka konsekvenser detta får för barnen.

Ur programmet
Inledningstal av Landshövding Cecilia Schelin Seidegård om hur Gotland arbetar medvetet med barnperspektivet som en naturlig del i all verksamhet för att skapa ett län som är bra för unga.

Lena Holm, generalsekreterare Majblommans riksförbund, presenterar Majblommans rapporter om barn som lever i fattiga familjer och hur det är att ställas inför olika val. Tre viktiga frågor för att inkludera fattiga barn presenteras liksom de kommuner som utmärker sig positivt för barnets bästa.

Vi presenterar en färsk opinionsundersökning från Novus Opinion som visar hur svenska folket ser på Majblommans huvudfrågor; skolbarns rätt till kostnadsfria glasögon, en avgiftsfri skola och ett bra sommarlov.

Joakim Palme, professor i statsvetenskap och VD för Institutet för framtidsstudier, om barnets persepektiv i ett framtidsperspektiv för välfärd och välfärdens finansiering.

Anna Angelin, socionom, FD, Lunds universitet presenterar sin studie Den dubbla vanmaktens logik om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Hon berättar också om hur marginalisering av unga som är på väg ut i arbetslivet startar redan tidigt i livet.

Vad kan vi göra för att bygga in ett verkligt barnperspektiv i välfärdssamhället? Hur når de politiska visionerna barnen?
Panelsamtal med Joakim Palme, Anna Angelin, Majblommans knattereporter Rebecca Janby, 12 år samt representanter från kommuner som lyfts fram av Majblomman som goda förebilder: Jonas Hellberg, barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun samt politisk sekreterare i Landstinget i Kalmar län. Lena Celion, kommunalråd, ordförande i barn och utbildningsnämnden i Gotlands kommun, samt Per Stenström, chef för Barn- och elevhälsan på BUF, Gotlands kommun.