torsdag 24 april 2014

Stor eloge till Västerås!

I dag vill vi på Majblomman ge en stor eloge till Västerås Stad, där förskolan bestämt sig för att ta barns rättigheter på allvar. Kommunens alla förskolechefer har nyligen fattat beslut om att få bort dolda avgifter, fullt ut.

Konkret handlar det om att erbjuda låneskridskor, cyklar och annat när det är dags för aktiviteter, eller om att alltid ha lucialinnen till låns i juletid. Vidare kommer barnen i Västerås att får matsäck bekostad av kommunen på alla utflykter, så att ingen behöver avstå för att det fattas pengar hemma. Kommunens förskolor går dessutom ett steg längre än de flesta, och tar ansvar för att allt firande på förskolan också betalas av verksamheten. Till sist ber man föräldrar till förskolebarn att avstå från att dela ut kalasinbjudningar på dagis, oavsett hur många det gäller. Tanken är så klart att mildra den överdådiga kalaskultur som finns på många håll, och som blir betungande för de familjer som har små ekonomiska marginaler.

För att försäkra sig om att övergången till en verkligt kostnadsfri förskola har Västerås kommun valt att utbilda sin personal, och vi på Majblomman har fått glädjen att hjälpa till. I går träffade jag som generalsekreterare den sista gruppen av totalt 750 intresserade förskollärare för ett seminarium. Vi har samtalat om allt från själva definitionen av så kallad relativ fattigdom till hur man upptäcker och hanterar fördomar och missuppfattningar hos sig själv och kollegor. Det handlar om ett gott och respektfullt bemötande av barn och föräldrar.

En extra intressant dimension som förskolecheferna i Västerås har tagit in i diskussionen om avgifter är som sagt försiktighet vad gäller kalas på ”dagis” och inbjudningar till kalas hemma. För de familjer som varken har möjlighet att köpa presenter till alla kompisar eller bjuda hela avdelningen på fest, blir den påkostade födelsedagskulturen ett problem. Därför är det bra att förskolepersonalen sätter gränser i anslutning till den pedagogiska verksamheten, och givetvis att det görs på ett tydligt och vänligt sätt. För självklart vill föräldrar som bjuder på tårta bara väl.

Jag hoppas att Västerås och all förskolepersonal blir en förebild för andra kommuner, och är övertygad om att de nya riktlinjerna kommer att förverkligas på bästa sätt. Det handlar om barns rätt till en