onsdag 29 september 2010

Insamlingen slog rekord i år igen - för bekämpning av barnfattigdom

Kvinnebyskolan år 4-6 i Linköping är den skola som anmält sig till Majblommans insamlingstävling som samlade in mest, drygt 200.000 kr. Tillsammans med alla 100.000 barn som deltog i hela landet slog vi rekord i år igen. Insamlingen blev 50,5 miljoner kronor!

I dag bär det av till Stockholms SlottMajblommans högsta beskyddare H.M.Drottningen delar ut diplom till elever på Kvinnebyskolan. På ceremoniprogrammet står också presentation av tre forskningsprojekt som Majblomman stödjer:

Ole Hultmann  - Hur kan terapeuter inom BUP bäst hjälpa de barn som upplevt våld mot mamma eller varit med om andra skrämmande händelser?
Chris Magnusson  - Lågstadieelevers läs och skrivförståelse i ett sammanhang av personlig och social anpassning i ett longitudinellt perspektiv.
Helena Stenmark  - Varför har en del barn så ofta ont i kroppen?

Diplom kommer även att delas ut till ”Årets blommande företag” som i år är kongressarrangören MCI. Företaget har vid flera arrangemang, bland annat i samband med kongresser för läkare, psykoterapeuter och sjuksköterskor, stött försäljningen av majblommor.

Eleverna från Kvinnebyskolan är hedersgäster som gör det möjligt för Majblomman att bekämpa barnfattigdom i Sverige genom bidrag till enskilda barn, opinionsbildning, forskning samt sommarverksamheten på Galtarö i Bohuslän.