söndag 9 juli 2017

Anna Kinberg Batra om 16 veckor skollovSe intervjun i MajTV

Filip: De flesta föräldrar arbetar och har 5 veckor semester. Skolbarn är lediga 16 veckor och sommarlovet är det längsta lovet med 10 veckor. Majblommans rapport visar att 150.000 barn var ensamma minst en vecka medan föräldrarna arbetade förra sommarlovet. Vad tycker du om det?

Anna: Det tycker jag är tråkigt. Jag tycker det ska finnas sommarfritids och det står i lagen att det ska finnas. Bästa sättet att få ha ett bra sommarlov med sina barn är att föräldrar har ett jobb, så att de har råd att göra trevliga saker.

Clara: Skollagen säger att kommunerna ska erbjuda fritids till och med att barnen är 13 år och att de ska vara öppna även när skolan är stängd. Det är bara 15 procent av landets kommuner som har det och det betyder att kommunerna inte tolkar skollagen till barnets bästa. Vad tänker du om det?

Anna: Nej det är inte bra. Lagen säger faktiskt att man ska erbjuda fritids när det behövs. När det behövs då ska vi se till att kommunerna faktiskt erbjuder det.

Filip: Anta att alla barn har rösträtt nästa år och du ska vinna deras förtroende. Vilken fråga skulle du då välja och hur skulle du argumentera för att vinna deras röster?

Anna: Jag tror att det handlar om tre saker. Det första är integration - att ingen lämnas utanför att man inte fortsätter att vara arbetslös utan att man ska kunna jobba. Det andra är att det skapas fler jobb och att skolan är bra. Jag vill ha lovskola om man behöver extra hjälp på sommaren. Det tredje är otrygghet om man inte vågar gå ut eller vågar ringa polisen. Det vill jag ändra och införa fler poliser. Detta tror jag är viktigt för både stora och små. Jag tror att det är samma frågor för att Sverige ska vara starkt och tryggt och hålla ihop

 Clara: Nu har ju inte barn rösträtt, så i vilka sammanhang skulle du kunna lyfta dessa frågor?

Anna: Jag tycker det är bra att man har gränsen för rösträtt vid 18 år men jag tycker att alla vuxna ska lyssna noga på barn och när lagen säger att man ska ta hänsyn till barnets bästa, då ska man också se till att den följs annars blir både barn och vuxna besvikna.