fredag 7 juli 2017

Jimmie Åkesson om 16 veckor skollovFilip: De flesta föräldrar arbetar och har 5 veckor semester. Skolbarn är lediga 16 veckor och sommarlovet är det längsta lovet med 10 veckor. Majblommans rapport visar att 150.000 barn var ensamma minst en vecka medan föräldrarna arbetade förra sommarlovet. Vad tycker du om det?

Jimmie: Jag tycker inte alls om det. Det måste finnas förskolor och fritids öppet och tillgängligt så att man inte behöver vara ensam när föräldrarna arbetar. Vi vill möjliggöra för föräldrar till barn i de lägre åldrarna att kunna jobba mer deltid, så att man kan vara hemma om man vill det. Den rättigheten vill vi utvecklas.

Clara: Skollagen säger att kommunerna ska erbjuda fritids till och med att barnen är 13 år och att de ska vara öppna även när skolan är stängd. Det är bara 15 procent av landets kommuner som har det och det betyder att kommunerna inte tolkar skollagen till barnets bästa. Vad tänker du om det?

Jimmie: Jag tycker det är dåligt. Vi träffas en gång vart annat år i partiet och diskuterar barnomsorg och fritids, det är en fråga som ständigt kommer upp. Dels till förskola, barnomsorg nattetid och andra obekväma tider. Det är ett reellt problem. Jag har själv barn i förskoleålder och nu är jag själv mycket ledig på sommarlovet, så det går att lösa men hade jag inte varit det, vet jag inte vad vi hade gjort. Då hade vi fått blanda in far- och morföräldrar att göra en insats men det är inte så det ska vara.

Filip: Anta att alla barn har rösträtt nästa år och du ska vinna deras förtroende. Vilken fråga skulle du då välja och hur skulle du argumentera för att vinna deras röster?

Jimmie: Glass till alla barn! - Nej jag bara skojade. Men barn är man upp till 18 år så det är väldigt olika frågor som berör bar barn. Ett litet barn hade kanske varit mer intresserad av barnomsorgen - vilka leksaker man vill ha. Är man i skolåldern handlar det om skolan.
I tonåren är det andra frågor. Jag tror det är viktigt att politiker ska tala till alla men det är viktigt att visa att man lyssnar på barn. Barn är oftast väldigt kloka och ärliga, De säger sanningen och det kan vi behöva ibland, vi politiker.

Clara: Nu har ju inte barn rösträtt, så i vilka sammanhang skulle du kunna lyfta dessa frågor?

Jimmie: Ja, det kan jag göra här i Almedalen. För två eller tre år sedan presenterade i helt program som vi kallade "barnprogrammet" som handlar om barns vardag från de att de ligger i mammas mage till att man blir stor och lämnar skolan. Det är ett sätt att lyfta frågor som rör barn. Men också i riksdagen där vi speciella personer i riksdagen som bara arbetar med barnfrågor som på olika sätt försöker driva den politik som vi tror är bra för barn och barnfamiljer i Sverige.