måndag 3 juli 2017

Jan Björklund (L) om 16 veckor skollov


Filip: De flesta föräldrar arbetar och har 5 veckor semester. Skolbarn är lediga 16 veckor och sommarlovet är det längsta lovet med 10 veckor. Majblommans rapport visar att 150.000 barn var ensamma minst en vecka medan föräldrarna arbetade förra sommarlovet. Vad tycker du om det?

Jan: Till och början med ska vi vara glada över att vi har ett långt sommarlov för sommaren är så kort i Sverige så att de flesta vill vara lediga. Men jag tycker inte det är bra att små barn lämnas ensamma och det finns ju krav på att fritids ska hålla öppet och många kommuner ordnar ju sommarskolor och sommarkolonier som är till för de gruppen barn men det borde göras mer säkert.

Clara: Skollagen säger att kommunerna ska erbjuda fritids till och med att barnen är 13 år och att de ska vara öppna även när skolan är stängd. Det är bara 15 procent av landets kommuner som har det och det betyder att kommunerna inte tolkar skollagen till barnets bästa. Vad tänker du om det?

Jan: Lagen ska följas, så det är inte acceptabelt. Om det finns en efterfrågan ska det finnas. Mina barn, när det gick i mellanstadiet, de var på fritids och det fungerade. Men det ska ju fungera.

Filip: Anta att alla barn har rösträtt nästa år och du ska vinna deras förtroende. Vilken fråga skulle du då välja och hur skulle du argumentera för att vinna deras röster? 

Jan: Jag tycker att skolan är den viktigaste frågan om vi talar om barns situation. Att det är en bra skola. Det är väldigt många barn som går till skolan med en klump i magen för att de blir mobbade eller att det är stökigt i klassrummet som gör att det inte blir studiero och kan lära sig saker. Jag skulle prioritera skolan och trygghet och arbetsro. Att ingen ska bli mobbad. 

Clara: Nu har ju inte barn rösträtt, så i vilka sammanhang skulle du kunna lyfta dessa frågor?

Jan: Frågorna runt skolan lyfter jag rätt mycket. Ingen ska behöva gå till skolan och vara rädd och mobbad av sina skolkamrater.