onsdag 5 juli 2017

Gustav Fridolin om 16 veckor skollov


Se intervjun på MajTV

Filip: De flesta föräldrar arbetar och har 5 veckor semester. Skolbarn är lediga 16 veckor och sommarlovet är det längsta lovet med 10 veckor. Majblommans rapport visar att 150.000 barn var ensamma minst en vecka medan föräldrarna arbetade förra sommarlovet. Vad tycker du om det?

Gustav: Jag tycker det är jätteviktigt att ha valet att kunna vara på fritids och att det inte bara är ett val på pappret utan att det är ett alternativ som känns naturligt och bra och välfungerande när föräldrarna behöver jobba. Lagen är tydlig med att man ska erbjuda fritids och sedan ger vi också extra pengar så att man ska kunna ordna särskilda sommarlovsaktiviteter som jag tror att alla kommuner utom sex har tagit del av. Förra sommaren var det 600.000 barn som tagit del av statligt finansierade sommarlovsaktiviteter.

Clara: Skollagen säger att kommunerna ska erbjuda fritids till och med att barnen är 13 år och att de ska vara öppna även när skolan är stängd. Det är bara 15 procent av landets kommuner som har det och det betyder att kommunerna inte tolkar skollagen till barnets bästa. Vad tänker du om det?

Gustav: Man ska erbjuda det och utifrån den undersökningen vi fått ska vi be skolinspektionen titta på hur det kommer sig att så många kommuner svarar till er att de inte erbjuder. Lagen är tydlig.

Filip: Anta att alla barn har rösträtt nästa år och du ska vinna deras förtroende. Vilken fråga skulle du då välja och hur skulle du argumentera för att vinna deras röster?

Gustav: Miljön!! Den absolut viktigaste frågan för vår framtid och de viktigaste besluten vi fattar de närmsta åren. Sedan är det klart att för mig hänger skola och miljö ihop i det att både frågor som handlar om att vi kan påverka vilket samhälle vi ska få om 10 - 15 år. Så mitt engagemang för skolan hänger ihop på det sättet.

Clara: Nu har ju inte barn rösträtt, så i vilka sammanhang skulle du kunna lyfta dessa frågor?

Gustav: När jag ska hålla tal här i Almedalen på lördag så kommer jag att lyfta de frågor som är särskilt viktiga för barn. Det är ju vår uppgift i Miljöpartiet att inte bara tänka på vad som är bra till nästa val utan också vad som är bra om 10 - 15 år. De som är barn idag är vuxna då.