onsdag 30 augusti 2017

Unga tjejers simkunnighet

Den senaste veckan har en nyhet från Hässleholms kommun skapat diskussioner, främst i sociala medier. Majblomman har nämnts i tämligen kategoriska ordalag mot bakgrund av ett komplext sammanhang. Nu har jag kontrollerat alla fakta i frågan och kan ge följande svar.

Under 2015 fick skolorna i Hässleholms kommun ett stort antal nyanlända elever att ta hand. Enligt skollagen måste alla elever klara av ett simkunnighetsprov för att få godkänt betyg i idrott. Det är i korthet bakgrunden till att skolhälsovården för två år sedan vände sig till Majblomman med en förfrågan om att köpa in 3 stycken heltäckande baddräkter för utlåning, så kallade burkinis. Frågan hade kommit upp i enskilda samtal mellan tjejer i högstadiet och deras skolsköterska. Flickorna var oroliga för sina betyg.

Majblommans lokalförening i Hässleholm består av volontärer med dokumenterad kunskap om och erfarenhet av barn och tonåringar i svåra situationer. De har uppdraget att se till alla barns bästa, i enlighet med Barnkonventionen. Våra volontärer tar emot ansökningar om hjälp med intyg från skolsköterskor, kuratorer och lärare som arbetar nära många barn som har det tufft på olika sätt. Majblomman bidrar med skridskor, hjälmar, simhjälpmedel och annat för utlåning.

Vår Majblommeförening i Hässleholm har velat ge alla elever chansen att lära sig simma. Simkunnighet ger en faktisk livförsäkring som de flesta av oss tar för given. Det ger också gymnasiebehörighet, vilket är en förutsättning för alla ungas möjlighet till en god framtid i Sverige.

Majblommans Riksförbund har stort förtroende för Hässleholms lokala Majblommeförening och de volontärer som gör sitt yttersta för att hjälpa barn och ungdomar till ett bra liv och en ljus framtid, oavsett bakgrund.

Att Majblomman skulle bidra till förtryck av högstadietjejerna som behövde klara ett simprov är en ogenomtänkt slutsats. När förändringsarbete behöver genomföras i ett samhälle är det avgörande att man inte trycker barn och tonåringar framför sig för att bana väg i processen. Det är vuxnas ansvar att gå först.

Lena Holm, Generalsekreterare Majblommans Riksförbund