onsdag 4 juli 2012

Sveriges kommuner är vilsna inför barnfattigdomen


Bara elva svenska kommuner har en plan för att bekämpa barnfattigdom. Ytterligare sexton anger att de har en på gång. Nästan hälften av alla kommuner saknar en policy för avgifter i skolan. Av de som har en policy är det bara en tredjedel som inte tillåter några avgifter alls. Och bara 31 kommuner svarar att de utbildar sin skolpersonal i barnfattigdomens villkor. Det visar vår kommunundersökning som vi presenterade igår.
Sveriges kommuner är vilsna när det kommer till att hantera barnfattigdom. Och det är allvarligt, eftersom det är kommunerna som organiserar en stor del av välfärden runt barn. Åtgärderna måste inte vara särskilt kostsamma. Att höja kunskapen om barnfattigdomens villkor bland alla som tar beslut som rör barn är en bra början. Då kommer mycket annat av sig själv.
Men glädjande nog finns det också kommuner som gör insatser som förbättrar för barn här och nu. Det är viktigt, eftersom barns behov är omedelbara, de kan inte vänta på politiska förändringar som till slut ska ge föräldrarna ökade inkomster.
Exempel på goda insatser som Majblomman vill lyfta fram är kommuner som har en nollgräns för avgifter i skolan, satsar på sommarlovsaktiviteter som är kostnadsfria för alla barn och kunskapshöjande åtgärder för att alla som fattar beslut som rör barn ska förstå barnfattigdomens villkor.
En av de kommuner som satsar är Umeå. Vi har utsett dem till MajKommun 2012, årets bästa barnkommun. Förutom en avgiftsfri skola har Umeå tagit goda initiativ på flera områden. Kommunen ordnar avgiftsfria sommarlovsaktiviteter och erbjuder sina elever datorer i skolan från och med årskurs 7, datorer som eleverna också får ta med hem. Umeå har nyligen gjort en kartläggning som ska mynna ut i en rad åtgärder för att förbättra för de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Dessa initiativ, befintliga såväl som planerade, vill Majblomman uppmuntra och lyfta fram och vi hoppas att andra kan inspireras av Umeås många initiativ.