tisdag 3 juli 2012

Fredrik Reinfeldt: Höjda bidrag till barnfamiljer och en bra förskola viktigt för barn i fattiga familjer


På moderaternas dag i Almedalen träffade Majblommans knattereporter Fredrik Reinfeldt. Fråga: Säg tre saker som skulle göra livet lättare för fattiga barn i Sverige, förutom att föräldrarna ska ha jobb?

Svar: Det är svårt att gå förbi det faktum att föräldrarna behöver ha ett jobb, men vi har bland annat sett till att det finns en barndel som man väger in när man får bostadsbidrag. Det tror jag kan påverka. Vi har höjt det som kallas flerbarnstillägget, och det är ett sätt att säkra att man får extra resurser om man har många barn. Man är glad om man har många barn men det är också dyrare. Dessutom så tror jag att det är viktigt att vi ser till att ha god ordning på vår ekonomi, då har vi också goda resurser för att förskolan ska vara bra. Förskolan är ju en plats där många unga barn finns, som också är en avlastning för föräldrarna så att de kan jobba. Det är tre åtgärder.