torsdag 5 juli 2012

Föräldraperspektiv på barnfattigdom duger inte, det tar för lång tid


Majblommans knattereporter i Almedalen 2012 har nu träffat partiledare och ett par andra partiföreträdare, och vi summerar svaren på årets fråga: ”Säg tre saker som skulle göra livet lättare för fattiga barn i Sverige, förutom att föräldrarna har ett jobb”.
Just det, förutom att föräldrarna har ett jobb. Majblomman håller förstås med om att jobb till föräldrarna är en självklar och viktig åtgärd för att bekämpa barnfattigdom. I många familjers fall stämmer detta. Men det kan också handla om familjer där föräldrarna inte har möjlighet att öka sin inkomst på det sättet. Vårdnadshavarna kan till exempel vara ensamstående eller sjukpensionerade. Då är det inte möjligt att peka på att jobb är lösningen. De har aldrig möjlighet att ta sig ur fattigdomen.
Och barns behov är här och nu.
Då är det ännu viktigare att fokusera på att barnen i sin vardag inte blir stigmatiserade ytterligare, utan ges möjlighet att vara med sina kompisar på lika villkor i skolan och även på fritiden, redan här och nu, de kan inte vänta på att föräldrarna ska få det där jobbet.  

Så svarar partiledarna

Partiledarna och partiföreträdarna i årets enkät varierar i sina svar, men nästan alla pekar på skolans viktiga roll. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram vikten av en avgiftsfri skola för att alla elever ska kunna vara delaktiga. Där menar vi på Majblomman att man har förstått något mycket viktigt, nämligen att skolan ska vara helt avgiftsfri.
Enligt skollagen ska barn serveras näringsriktig lunch, kostnadsfritt. Ändå ber de flesta skolor barnen ta med matsäck vid upprepade tillfällen under terminen. Det strider mot skollagen och vi uppmanar alla kommuner att följa de 25 kommuner (se vår kommunundersökning) som uttalat en tydlig policy om matsäck i skolan, d.v.s. att skolan står för den. Utflykten börjar i matsalen.
Kristdemokraterna och Folkpartiet lyfter fram skolan i form av det stöd som skolan ska ge barnen, och Moderaterna pratar om förskolans viktiga roll för att föräldrarna ska kunna jobba.
I övrigt varierar svaren mellan blocken. Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet lyfter alla fram de bidrag som höjts. De fyra regeringspartierna är alla noga, trots frågan, med att påpeka att jobb till föräldrarna är det allra viktigaste för att barnen ska få det bra. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna pekar också delvis på bidrag, och tycker att ensamstående föräldrar kan behöva bättre stöd. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lyfter fram vikten av en meningsfull fritid, till exempel i form av ett fint sommarlov.
Majblomman konstaterar att det i många fall är ett stort gap mellan barns upplevda vardagsvillkor och rikspolitikers kunskap om den. Genom att lyfta de frågor vi jobbar med vill vi göra våra rikspolitiker mer uppmärksammade på barnens perspektiv och vad som är viktigt i deras vardag.
Tack till alla partiledare och partiföreträdare för era svar, och tack till årets fantastiska knattereporter Wilma!