onsdag 4 juli 2012

Majblomman på plats i Almedalen


Majblomman är på plats i Visby för politikerveckan. Igår höll vi ett välbesökt seminarium om barnfattigdomens villkor. Debatten i media kretsar ofta kring siffror, definitioner, allt för att komma ifrån det verkliga problemet: barns upplevelser av barnfattigdom. Det vill Majblomman belysa och förändra. Elisabet Näsman, forskare och författare till boken Barnfattigdom – om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv, lyfte fram barns egna berättelser. Forskaren Alexander Westerberg från IFAU att prata om hur landstingens glasögonbidrag har sett ut över tid, och hur man i andra länder har studerat samband mellan glasögon, ekonomisk status och skolresultat. Vi korade också vinnaren av MajKommun 2012, årets bästa barnkommun i vår årliga kommunundersökning. I år gick utmärkelsen till Umeå för sitt långsiktiga arbete för att göra livet bättre för barn och unga i fattiga familjer. Grattis Umeå! Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) var på plats och tog emot priset. Han berättade även för seminariebesökarna om de vägval man har gjort för att förbättra för kommunens barn.
Gotlands kommun blev för övrigt utsedda till Årets barnkommun för några år sedan. De berättade då att det bland annat var kunskap från våra seminarier här i Almedalen som inspirerat dem och gett dem underlag att göra förändringar och insatser som förbättrat för kommunens barn och då särskilt de i fattiga familjer.