fredag 13 juli 2012

Regeringen tar tag i glasögonfrågan och utreder behoven

Härliga sommarnyheter! Regeringen har nu gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda barns behov av glasögon. Det skriver bland annat Dagens Medicin om idag. Man ska också kartlägga landstingens bidragssystem för just glasögon till barn. Majblomman lyfte frågan första gången 2006 och har sedan dess jobbat för att barn i Sverige ska få de glasögon de behöver. Det är jättebra att regeringen nu tar den här frågan på det allvar den förtjänar.
Vi har gjort ett flertal egna kartläggningar av landstingens bidrag som visar att bidragssystemen skiljer sig stort över landet. Nu gläds vi åt att regeringen via Socialstyrelsen får se det vi har sett: de bidrag som finns är otillräckliga och orättvisa, kriterierna är snåriga och kunskapen hos dem som hanterar dem är skiftande, både vad gäller själva bidragen men också om att kostnaden ibland gör att barn inte får de glasögon de behöver. Majblomman menar att det är en rättighetsfråga att barn ska få de hjälpmedel de behöver. Det finns stöd i såväl barnkonventionen som svensk lag för det.
Men det finns också ett barnfattigdomsperspektiv på frågan. Vår sifo-undersökning tidigare i våras visade bland annat att 10 500 skolbarn inte har fått glasögon på ett helt år, trots att de behöver. Och 16 000 skolbarn har fått vänta i tre månader eller mer på glasögon. Bakom de här siffrorna finns barn som har svårt att hänga med i skolan och på fritiden för att de inte kan se ordentligt.
Flera landsting har reagerat på våra rapporter. Bland annat har Västra Götalandsregionen utökat sitt bidrag att omfatta barn i grundskoleåldern. Men sett över landet är bidragen otillräckliga och orättvisa. Var man bor påverkar om man får hjälp eller inte. Vi hoppas nu att regeringens uppdrag till Socialstyrelsen ska leda till att barn över hela Sverige ska få de glasögon de behöver. Socialstyrelsen ska redovisa sitt uppdrag senast 1 juni 2013. Vi ser förstås gärna att myndigheten skyndar på frågan, med tanke på att det handlar om barns behov och rättigheter. Barns behov är omedelbara, de behöver förändringar här och nu.