torsdag 5 juli 2012

Jan Björklund: Jobb till föräldrarna, skolans stöd och höjda bidrag hjälper barn i fattiga familjer

Majblommans knattereporter träffade Folkpartiets partiledare Jan Björklund i samband med partiets pressträff på Wisby Strand.


Fråga: Säg tre saker som skulle göra livet lättare för fattiga barn i Sverige, förutom att föräldrarna ska ha ett jobb?

Svar: Jag tycker att det är just jobb till föräldrarna som är det allra viktigaste. Och att det inte är barnen som är fattiga utan familjen, och det beror på att föräldrarna inte har jobb. Så det är helt avgörande. Men sen måste skolan hjälpa elever som växer upp i hem med svåra förutsättningar. Det kan till exempel vara att hjälpa invandrade barn att lära sig svenska snabbt. Många av dem som vi definierar som fattiga är det för att de nyss har kommit till Sverige.

Vi har ju höjt bidragen för de allra fattigaste i Sverige så att man får mera resurser, men det enskilt viktigaste är att föräldrarna får jobb och då får inkomster.