söndag 3 juli 2016

Jan Björklund om sommarlovsekvationen

Filippa: Majblomman ser att det finns en omöjlig sommarlovsekvation. Barnen har 10 veckors sommarlov och föräldrar har 5 veckors semester. Vad tänker du om det?

Jan: Vi ska inte korta sommarlovet i Sverige. Vi har så kort sommar så jag tror att de flesta uppskattar att vi är lediga då. Men däremot så måste det ordnas mycket aktiviteter för barn under sommarlovet.

Filippa: Majblommans rapporter visar att många barn är ensamma hemma på sommarlovet. Vad tycker du om det?

Jan: Det beror väl på omständigheterna. Jag tycker att föräldrarna har ett ansvar att aktivera sina barn så de kommer ut och leker med andra barn.

Clara: Skollagen säger att barnen har rätt till fritids även på sommarlovet men det fungerar inte alltid. Vad skulle du kunna säga till dina partikollegor i kommunerna?

Jan: Ja, alltså det som står i lagen ska kommunerna följa, det är man skyldig att göra. Sedan är det så att det blir mycket färre barn som ska gå på fritids så då kanske det egna fritids stängs och man får gå på ett annat fritids på sommaren. Det får man acceptera, tycker jag. Men det ska erbjudas fritids även på sommaren.

Clara: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bättre sommarlov?

Jan: Ja, det gör jag gärna, men framförallt är det ett föräldraansvar att se till att barnen inte bara sitter hemma utan att man gör olika saker och aktiverar sig på sommarlovet.

Expertkommentar: Men om föräldrarna ska ta detta ansvar behöver de ha 10 veckor ledigt eller ett stort nätverk av släkt och vänner och god ekonomi. Sommarlovet måste moderniseras och kommunerna behöver erbjuda barnen trygg och meningsfull verksamhet när föräldrarna arbetar -inom ramen för skollagen och Barnkonventionen. 

Se intervjun här