måndag 4 juli 2016

Annie Lööf om sommarlovsekvationen

Filippa: Majblomman ser att det finns en omöjlig sommarlovsekvation. Barnen har 10 veckors sommarlov och föräldrar har 5 veckors semester. Vad tänker du om det?
 

Annie: Många föräldrar ser ju till att pussla ihop sommarlovet men alla har inte den möjligheten och inte ens 5 ve  kors semester och då blir det ännu fler veckor för barnen utan sina föräldrar. Jag tror att det är viktigt att kommunerna tar sitt ansvar här och anordnar aktiviteter. Jag var i Jönköping för några veckor sedan och anordnade gratis prova-på-aktiviteter inom idrotten. Det är ett bra sätt att aktivera barn och unga.

Filippa: Majblommans rapporter visar att många barn är ensamma hemma på sommarlovet. Vad tycker du om det?

Annie: Dels handlar det om en otrygghet för yngre barn och för de äldre tror jag att de kan tycka att det är lite roligt att få prova på att vara ensam hemma. Det viktigaste är att
de har meningsfulla aktiviteter. Här ha kommunerna ett stort ansvar och det finns en rad olika aktiviteter och de bör vara gratis. De barn som behöver det allra mest, de som inte har så mycket pengar, ska få möjlighet att göra detta. Jag tror det är viktigt att barnen kan berätta vad de varit med om under sommarlovet när de kommer tillbaka till skolan.

Clara: Skollagen säger att barnen har rätt till fritids även på sommarlovet men det fungerar inte alltid. Vad skulle du kunna säga till dina partikollegor i kommunerna?
Annie: Jag tycker det är viktigt att ha både fritids- och förskoleverksamhet året runt. Det är angeläget för att se de barn vars föräldrar jobbar. Sedan är det en ekonomisk fråga, så jag vill inte skriva mina partikollegor på huvudet men min ambition är att se till att barnen har en meningsfull fritid även på sommaren eller vid andra lov.

Clara: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bättre sommarlov?
Annie: Självklart! Dels handlar det om att skapa gratisaktiviteter i kommunerna. Det handlar också om att fler föräldrar får ett arbete så att fler kan ta semester och vara med sina barn och att se till att barnen inte är hemma själva i otrygghet utan att man kan träffa vänner och andra som bor i närheten.

Expertkommentar: Det är inte bara barn i en ekonomisk utsatthet som behöver trygghet under skolloven. Det är barns rättighet att ha en trygg verksamhet och omsorg, när föräldrarna arbetar. Är inte sommarlovet en historisk relik som behöver moderniseras?

Se intervjun här