onsdag 6 juli 2016

Ebba Busch Thor om sommarlovsekvationen

Filippa: Majblomman ser att det finns en omöjlig sommarlovsekvation. Barnen har 10 veckors sommarlov och föräldrar har 5 veckors semester. Vad tänker du om det?

Ebba: Jag är själv ganska orolig över det här därför att jag fick en son förra året och om några år kommer vi också att märka av denna omöjliga ekvation. Det är väldigt knepigt och jag vet att det är många barn och familjer som hamnar i kläm.

Filippa: Majblommans rapporter visar att många barn är ensamma hemma på sommarlovet. Vad tycker du om det?

Ebba: Jag själv har varit ett av de barn som varit ensam hemma på lovet och det kan ibland kännas väldigt ensamt och otryggt. Jag tror att det är viktigt att fritids finns och är tillgängligt i större utsträckning under sommaren men också att man hjälper och stödjer alla de föreningar som hjälper till med läger, kollo. 

Clara: Skollagen säger att barnen har rätt till fritids även på sommarlovet men det fungerar inte alltid. Vad skulle du kunna säga till dina partikollegor i kommunerna?

Ebba: Jag kan absolut ta på mig att efter det här samtalet lyfta denna frågan ännu mer inom mitt parti och med alla de kommunpolitiker som är Kristdemokrater. Alla som har ansvar vet också att fritidsgrupperna är alldeles för stora och det finns en risk för att barnen inte har det bra på fritids. Jag ska absolut lyfta frågan hos våra kommunpolitiker.

Clara: Tänker du kämpa för att bar ska få ett bättre sommarlov?

Ebba: Ja, det kommer jag att göra!

Se intervjun här

Expertkommentar: Egen erfarenhet är en bra början och det är rätt tänkt med fritids. Men det behövs öronmärkta resurser för utveckling av fritidshemsverksamheten, så att verksamheten blir relevant för barnen - inte bara på loven utan hela året.