lördag 9 juli 2016

Anna Kinberg Batra om sommarlovsekvationen

Filippa: Majblomman ser att det finns en omöjlig sommarlovsekvation. Barnen har 10 veckors sommarlov och föräldrar har 5 veckors semester. Vad tänker du om det?

Anna: Att det kan vara ett rätt besvärligt pussel och att de är olika hur det ser ut i olika kommuner runt om i landet. Det står faktiskt i lagen, och det ser jag på din T-shirt, att man ska kunna erbjuda fritids och det slutar inte med att terminen slutar och det är viktigt att det faktiskt görs. Alla kan inte i flera månader, det är få som kan.

Filippa: Majblommans rapporter visar att många barn är ensamma hemma på sommarlovet. Vad tycker du om det?

Anna: Jag tycker att det är viktigt att man kan gå på fritids och att man kan träffa kompisar och att det inte ska vara beroende av vad föräldrarna gör eller har pengar till. Det är därför man ska ha fritids. Sedan kan det vara de som inte klarat skolan, så lovskola är också en viktig sak. Det finns många meningsfulla saker man kan göra på sommaren. Det är skönt att vara ledig men ibland måste man plugga extra. Man behöver göra mer för att föräldrar ska kunna få ihop pusslet året runt.

Clara: Skollagen säger att barnen har rätt till fritids även på sommarlovet men det fungerar inte alltid. Vad skulle du kunna säga till dina partikollegor i kommunerna?

Anna: Det är väldigt olika i olika kommuner och jag tycker att man ska följa lagen. Det behöver inte betyda att man har fritids öppet på varje enskild skola men i varje kommun måste det finnas möjlighet till sommarfritids.

Clara: Tänker du kämpa för att alla barn ska få ett bättre sommarlov?

Anna: Det tycker jag vore bra.Man kan behöva gå i lovskola om man inte lär sig tillräckligt. Man behöva eller vilja gå på fritids och då ska man kunna göra det i hela landet.

Här kan du se intervjun.

Expertkommentar: FN:S Barnrättskommitté kritiserar Sverige för att barn inte har lika rättigheter i alla kommuner. Vi vill se en tydligare styrning mot att alla barn ska få rätt att gå på fritids på skolloven och att alla kommuner följer skollagen. Skolinspektionen borde inspektera just denna fråga. Det duger inte att barn måste flytta till ett nytt fritids med ny personal och nya barn. Barn behöver trygghet och relevant verksamhet även på skolloven.