fredag 8 juli 2016

Isabella Lövin och Gustav Fridolin om sommarlovsekvationen

Idag intervjuade vår knattereporter Miljöpartiets båda språkrör, vid olika tillfällen.

Filippa: Majblomman ser att det finns en omöjlig sommarlovsekvation. Barnen har 10 veckors sommarlov och föräldrar har 5 veckors semester. Vad tänker du om det?

Isabella: Jag håller med om det, det är jättetufft. Jag kommer ihåg när jag var liten och var hemma mycket själv. Ibland fick jag vara hos mormor och morfar och det var bra. Men alla har kanske inte mor- och far-föräldrar som kan ställa upp.
Gustav: Det blir ju för många en omöjlig ekvation och det är därför det är så tydligt i lagen att alla kommuner ska erbjuda fritids och bra verksamhet på sommaren.

Filippa: Majblommans rapporter visar att många barn är ensamma hemma på sommarlovet. Vad tycker du om det?

Isabella: Det är inte bra, tror jag, man behöver någon som finns till hands för att känna sig trygg och veta att man inte är ensam. Det tycker jag är viktigt
Gustav: Jag tror man måste jobba hårdare för att den lagen som finns, den rätten för barn, att ha ett bra fritids även på sommaren ska bli verklig. Det vi har gjort är att vi infört pengar för kommuner så att man ska kunna ordna bra verksamhet på sommaren. Sist fick jag veta att det var 267 kommuner som ansökt om bidrag och tagit del av statliga pengar för sommarlovet.

Clara: Skollagen säger att barnen har rätt till fritids även på sommarlovet men det fungerar inte alltid. Vad skulle du kunna säga till dina partikollegor i kommunerna?

Isabella: Att det är viktigt att det ska finnas och en verksamhet så barnen vet vad de kan göra. Sommarlovet är väldigt långt och föräldrar har inte så lång semester.
Gustav: Jag brukar säga till alla de som sitter i utbildningsnämnd, eller för den delen i socialnämnd för det är där man får bära kostnaden när man inte haft bra aktiviteter eller inte följt skollagen. Lagen är tydlig, nu måste ni se till att den efterlevs.


Clara: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bättre sommarlov?

Isabella: Det är något som är jätteviktigt och regeringen måste titta på hur det faktiskt kan bli så. Nu har regeringen avsatt 10 miljarder kronor om året så att kommunerna kan jobba med att anställa personal och ta olika initiativ. Här skulle man också kunna satsa på barn på sommarlovet.
Gustav: Ja, det gör vi. Annars hade vi inte infört de 200 miljoner kronor i sommarlovspengar.De har nått brett redan det först året!

Se filmen med Gustav Fridolin
Se filmen med Isabella Lövin

Expertkommentar: Vi är glada över att Sveriges skolminister vet vad lagen säger och vad som är barnens rätt. Nu gäller det att få denna lag att efterlevas i samtliga kommuner.