tisdag 1 juli 2014

Stefan Löfven intervjuas om alla barns rätt till glasögon


Majblommans knattereportrar Natalie Hanna, 11 år och Clara Herkendell, 20 år intervjuade Stefan Löfven söndag den 29 juni i Almedalen.

Natalie:Det är orättvisa regler i de olika landstingen när det gäller barns glasögon. I de allra flesta landsting får barn över åtta år inte bidrag till glasögon. Tycker du att alla barn har rätt till gratis glasögon så att de kan hänga med i skolan?

Stefan Löfven:Jag kan inte svara på om alla ska ha gratis glasögon men det är självfallet så att barn exempelvis som ska gå i skolan och läsa så måste vi se till att man har bra glasögon. Har du inte bra glasögon då går det inte att läsa heller, och det måste vi självfallet se över på något sätt. Jag lovar att ta med mig frågan oh se vad vi har föreslagit på de områdena och jag tror inte att vi har föreslagit att alla ska ha gratis glasögon men jag vet att vi har ett liknande förslag.

Natalie:Men är du beredd på att kämpa för barns rätt till att ha glasögon?

Stefan Löfven:Ja. Jag har själv haft glasögon som liten och jag vet betydelsen av att ha glasögon. Har du inte det så blir det jättesvårt att läsa och hur ska man då klara av skolan så det måste vi allihop se till att barn har glasögon.

Clara H:Om man är hos socialtjänsten så har man ju rätt att få ett bidrag för glasögon men tröskeln för att bli prövad är ju väldigt hög. Skulle du vilja göra nånting för att barn ska få det här?

Stefan:Återigen, vad vi måste sikta på, det är att barn har möjlighet att se så man kan läsa och gå i skolan. Det är det absolut viktigaste. Exakt vilket regelverk man behöver förändra är mindre viktigt men barn måste kunna se.

Clara: Du kommer att satsa på det här om ni vinner valet i höst?

Stefan: Om inte barn har glasögon så de kan läsa, det är klart vi måste göra någonting åt det. Då är frågan om exakt vilket regelverk som måste ändras på mindre viktig. Barn ska ha glasögon så man kan läsa och därmed göra bra ifrån sig i skolan. Det är själva grundförutsättningen.

Natalie: Vad härligt. Bra!