torsdag 3 juli 2014

Gustav Fridolin intervjuas om alla barns rätt till glasögon

Natalie: 
- Det är olika regler i olika landsting när det gäller barns glasögon. De allra flesta får inte bidrag till glasögon när de är över åtta år. Tycker du att barn har rätt till att få glasögon så att de kan hänga med i skolan?

Gustav:
- Ja! Synfel är faktiskt en annan funktionsförutsättning, eller som man ibland säger: en funktionsnedsättning. Och då ska man ju ha rätt till ett stöd för det, så man kan hänga med i klassen. 

Clara:
- Varför tror du att det är så få över åtta år som får det bidraget idag?

Gustav:                                                   - Därför att idag är det så, att det är olika regler i olika landsting. Och landstingen har funderat: Vad har vi råd med? Vad kan vi? Och det är inte heller landstingen som får problemen av att barnen inte kan hänga med i skolan. Det är barnen och det är skolan, och skolan är kommunal. Landstingen har ansvar för att barnen ska få glasögon, men det är kommunerna som har ansvar för skolan. Och det är ju det som gör att vi måste ha en nationell politik för att barn som inte kan se tavlan faktiskt får glasögon.

Clara:                                                      - Har du något konkret förslag på vad ni vill göra åt det här?

Gustav:                                                   - Vårt förslag är ju att en ny regering ska samla landstingen så att vi kan få gemensamma regler, och att utgångspunkten för de reglerna ska vara: att ha ett synfel är en annan funktionsförutsättning, och man ska ha rätt till att kunna se tavlan på skolan. Det är viktigt både för skolan att alla barn ska kunna hänga med och få en ärlig chans. Det är också viktigt för arbetet mot att vi faktiskt har barn i Sverige idag som växer upp i fattigdom.