tisdag 1 juli 2014

Göran Hägglund intervjus om alla barns rätt till glasögon


Natalie:
Det är orättvisa regler i olika landsting när det gäller barns glasögon, de allra flesta får inte bidrag till glasögon när de är över åtta år. Tycker du att alla barn ska ha rätt till att få glasögon så de kan hänga med i skolan?

Göran:

Jag tycker att det är jätteviktigt att alla barn som har ett sånt synfel så att det påverkar skolan eller för den delen att kunna läsa tidningen eller tv eller så ska få hjälp med glasögon. Och där har ju för det första föräldrarna ett ansvar naturligtvis och se till så att det finns pengar till glasögon. I den mån föräldrarna inte kan det så ska det finnas hjälp att få.

Clara: Tycker du att man ska få hjälpmedel? Att alla synfel ska ses som en funktionsnedsättning
Göran: Alltså, det är att gå ganska långt om man skulle säga att alla synfel ska leda till att till exempel landstingen eller kommunerna ska betala, där får man nog göra nån slags gränsdragning för… för vad landstingen ska ansvara för. Och det där vet jag inte exakt hur man ska göra det men det är ju viktigt att den som har nånting som blir ett ordentligt handikapp som gör att man inte liksom funkar i vardagen kan få hjälp på olika sätt. Så måste det vara.

Clara: Varför är det då så få som är över åtta år som kan få det här stödet idag?
Göran: Det är ju landstingen som bestämmer över det här, det är inte staten utan det är landstingen som bestämmer och de är ju självbestämmande. De är självständiga och de fattar beslut om sina egna pengar – det gör inte vi på socialdepartementet utan det bestämmer de. Så det borde man ju prata lite om med landstingspolitikerna om så att det blir, upplevs rättvist mellan olika delar av Sverige. För det är ju konstigt om en får men inte nån annan och att de kommer överens om gemensamma regler så att vi behandlas på samma sätt oavsett var vi bor.
Clara:
Men du är ju ändå partiledare och det måste ju finnas någonting som ni kan göra för att driva frågan.
Göran:
Vi kan säkert puffa på landstingspolitikerna och se om vi inte kan hitta någon gemensam linje i det hela så att det blir mer likartat över hela Sverige.

Natalie:Är du beredd att kämpa för barns rätt till att ha glasögon?
Göran:
Absolut. Jag tycker att det är jätteviktigt precis som jag sa att alla ungar får den utrustning som man behöver. Och ja använder ju själv glasögon och kan ju själv tänka mig hur svårt det skulle vara om jag inte hade dem. Då skulle livet bli ganska jobbigt och tungt.