fredag 12 juli 2013

Knattereporterns facit: Fem partiledare överens om barns rätt till glasögon

Alma Genstedt blev Majblommans tionde knattereporter i Almedalen. Hon gjorde ett fantastiskt jobb under politikerveckan och hann fråga ut alla partiledarna om barns rätt till glasögon.

Varmt tack för din insats, Alma! Tack också till Elsa Svartz, som hoppade in som reportervikarie när det var dags att intervjua Gustav Fridolin.

Majblomman har drivit frågan om barns rätt till glasögon sedan mitten av 2000-talet, då vi agerade på en stor ökning av antalet ansökningar om Majblommebidrag till glasögon för barn. Våra tidigare knattereportrar i Almedalen har vid flera tillfällen ställt frågor till partiföreträdare om barns rätt till glasögon.

Tidigare år har frågor och svar handlat mycket om att lyfta fram frågan och synliggöra problemet. I år har knattereporterns frågor glädjande nog kunnat fokuseras mer på hur systemen för stöd till glasögon för barn ska bli lika i alla delar av landet. Många landsting har infört stöd till glasögon för barn och flera partier driver frågan på olika sätt. Även Stockholms läns landsting, som hittills varit ensamma om att inte ha något stöd till barn med behov av normalglasögon, kommer att införa glasögonbidrag 2014.

De svar knattereportern fick under politikerveckan i Almedalen i år var också i de allra flesta fall glädjande. KD, MP, S, C och V är överens om att barns rätt till glasögon är något som det är värt att jobba mer för. SD:s Jimmie Åkesson svävar lite på målet, men säger ändå att det "borde" vara viktigt att driva frågan.

Allianskollegorna näringsminister Annie Lööf och socialminister Göran Hägglund säger att landstingen måste se till att ha samma regler för bidrag till glasögon för barn, men specificerar inte i intervjuerna hur reglerna borde se ut.

Värt att notera här är att KD i går, den 11 juli, skickade ut pressmeddelande om att partiledningen föreslår nationella riktlinjer för subvention som täcker glas och bågar till alla barn som har medicinskt dokumenterat behov av glasögon.

S, V och MP driver redan frågan om barns rätt till glasögon och är i sina svar helt eniga om att fortsätta göra det tills alla barn som behöver glasögon kan få det, oberoende av deras familjs ekonomi eller var i landet de bor. 

Endast två av partiledarna, statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och utbildningsminister Jan Björklund (FP), uttrycker inte att det finns ett behov av att underlätta att barn får glasögon. De sa båda att det redan i dag finns hjälp att få för dem som är ekonomiskt svagast och för dem som har allvarliga synfel. De flesta landsting har infört någon form av stöd, säger statsministern, och man kan få pengar från socialtjänsten om man har dålig ekonomi, säger utbildningsministern.

Här finns en sammanställning av partiledarnas svar på Almas frågor under Almedalsveckan.

Vi har i vår senaste rapport om frågan visat att drygt 10 500 av alla skolbarn i Sverige har fått avstå helt från glasögon och minst 16 000 skolbarn hade fått vänta i tre månader eller mer med att få glasögon på grund av att deras föräldrar inte hade råd.

Vår och Socialstyrelsens genomgång av landstingens regler för stöd till glasögon för barn visar också att det är orimligt stora skillnader i möjlighet till och nivå på stödet, beroende på var i landet man bor och beroende på hur gammal man är. 

Dessutom är det ju tokigt att barn med nedsättning av till exempel hörseln får fria hjälpmedel, medan barn som ser suddigt får betala själva. Alla barn borde få samma möjlighet till hjälp, oberoende av nedsättning. Både vår utbildningsminister och vår statsminister borde tycka att det är av högsta prioritet att alla barn verkligen ska få de lika möjligheter att följa med i skolundervisningen som lagstiftningen och deras egen politik för funktionshinder slår fast att de ska ha.

För övrigt, precis som två kvicka följare av vår Facebooksida påpekade när de läste vad utbildningsminister Björklund sa till knattereportern i Almedalen, är det aldrig bara att gå till socialkontoret och hävda sin rätt till stöd, hur mycket man än behöver det: 

"Det krävs ganska mycket innan soc hjälper till", skriver Therese Danielsson. "Han vet inte riktigt vad han pratar om Jan Björklund, man måste lämna in ett kostnadsförslag, få det godkänt, bevisa att man behöver glasögon, det är inte lätt precis jag har själv fått göra det", skriver Magdalena Hallonsten.