torsdag 4 juli 2013

Annie Lööf, C, om glasögon till barn: Stockholms läns landsting borde lyssna på Socialstyrelsen


Knattereporter Alma hade hunnit intervjua alla utom två partiledare när turen kom till Centerpartiets Annie Lööf, som precis som Jan Björklund träffade Majblommans utsända i fåtöljerna på Wisby Hotell – hela två dagar innan det är Centerpartiets dag i Almedalen.

Alma: Jag är Majblommans knattereporter. Jag representerar alla barn i Sverige som behöver glasögon men inte kan få det för att deras föräldrar har för dålig ekonomi. Socialstyrelsen har visat att det är väldigt orättvist i olika delar av Sverige. 

Tycker du att barn borde få gratis glasögon?

Annie Lööf: Jag tycker att alla barn som behöver glasögon för att klara sin skola och kunna titta på TV ska få möjlighet till glasögon. Har man föräldrar som har pengar så tycker jag att då är det en sak, men det finns väldigt många barn som växer upp i fattigare miljöer. Då finns det socialbidrag, men jag tycker också att landstingen bör se till så att det ser likadant ut i hela Sverige.

Alma: Vad ska du säga till dina partikollegor på landstingen?

Annie Lööf: I dag är det så i alla landsting utom Stockholm att man får glasögon om man är under sju år. Det tycker jag är bra, men jag tycker också att Stockholms läns landsting behöver driva på det här. Framför allt behöver de lyssna på Socialstyrelsen, så att de har lika bedömning, så att alla barn, oavsett var man bor i landet, ska ha tillgång till glasögon.

Alma: Okej, tack!