måndag 1 juli 2013

Göran Hägglund, KD: "Jag ska prata med landstingen om gemensamma regler för glasögonbidrag"

Först ut bland knattereportern Alma Genstedts intervjuobjekt är Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund, som Alma träffade i grönskan bredvid stora scenen i Almedalsparken.

Alma: Jag är Majblommans knattereporter och jag representerar alla barn i Sverige som behöver glasögon men som inte kan få det för deras föräldrar inte har råd. Socialstyrelsen har visat att det är väldigt orättvist i olika delar av Sverige. 

Tycker du att barn borde få gratis glasögon?

Göran Hägglund: Jag tycker att alla barn som behöver glasögon ska ha glasögon och jag tycker att det är viktigt att alla landsting bestämmer om regler som är så lika varandra som de någonsin kan vara mellan olika delar av Sverige.

Alma: Vad tänker du göra åt saken?

Göran Hägglund: Jag tänker prata med landstingen för att se om det går att hitta ett gemensamt regelverk som gör att de kan göra på samma sätt. För det är ju så att barn i Stockholm behandlas på ett visst sätt, medan om man bor i Skåne eller Västerbotten så behandlas man på ett annat. Och det vore väldigt bra om det kunde vara likadana regler var man än bor.

Alma: Vad tänker du säga till dem?

Göran Hägglund: Jag tänker säga till dem att jag tycker att det skulle vara bra om de kunde komma överens med varandra om hur reglerna ska se ut, så att man har lika överallt och så att man inte hamnar i det här att det är på ett sätt i ett län och på ett annat sätt i ett annat län.

Alma: Okej, tack!