onsdag 16 januari 2013

Majblomman kommenterar Uppdrag Granskning


Vi satte stort hopp till Uppdrag Granskning när vi först hörde att de skulle rapportera om barnfattigdom i Sverige. Vi trodde att redaktionen, en av landets mest inflytelserika, skulle ställa politiker och andra beslutsfattare till svars för hur barn i ekonomiskt utsatta familjer har det och hur deras chanser i skolan och i resten av livet är sämre än för andra. Men vi misstog oss. Istället är det frivilligorganisationer som granskas.

Majblomman är en gräsrotsorganisation med tusentals volontärer där många arbetar inom skolan och vården. Genom volontärernas samlade rapporter och bidragsansökningarna som kommer in till oss ser vi brister i samhället som vi har ett ansvar att berätta om. Barnens möjligheter att själva berätta är mycket begränsade. De gör allt för att det inte ska märkas, de tiger och lider.

En sådan brist som vi har sett är att många barn saknar glasögon. Vi har därför kartlagt landstingens bidrag, pratat med medicinska experter och andra med stor kunskap inom ämnet. Det är barnen bakom siffrorna som är viktiga. De barn som sitter i skolan och inte ser ordentligt. Det är för deras skull vi driver den här frågan. Vi menar att barn med synnedsättning ska vara berättigade till glasögon som hjälpmedel.

Så här beskriver en av våra volontärer, en lärare, situationen på sin skola:
”Flera barn på min skola har under en längre tid fått vänta på glasögon pga föräldrars ansträngda ekonomi. Vi ordnar då i skolan så att barnen får sitta långt fram i klassrummet och huvudvärkstabletter får man gratis hos skolsköterskan.”

Uppdrag Granskning har rätt i att vi drog fel slutsatser när vi jämförde siffror från förstudierna 2008 och 2009, det var ett misstag. Men 2009 års uppskattning om hur många barn som får vänta på glasögon, ca 23 000, står sig när vi tittar på resultaten från den mer omfattande studien från år 2012, som vi uppdrog åt TNS-SIFO att genomföra. Enligt den har 29 700 skolbarn fått vänta med glasögon. Minst 16 000 av dem har fått vänta i tre månader eller mer. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga barns behov av glasögon och landstingens bidragssystem. Den utredningen ska vara klar till sommaren. Vi ser mycket fram emot den och är stolta över att ha lyft frågan åt alla de barn som får vänta på sina glasögon.

Angående bidragsansökningar så har Uppdrag Granskning rätt i att våra försök att göra överslagsberäkningar över hur många vi får in per år blivit förvirrande. Ett år beräknade vi antal barn och ändamål, ett annat år beräknade vi de fysiska bidragsansökningarna. Varje ansökan omfattar flera barn och flera ändamål. Vi har inte gjort dessa beräkningar på ett par år. Det viktiga är att redovisa vad vi faktiskt delar ut till barn och verksamhet.  Vi ökar utdelningen varje år och 2011 delade vi ut 27,9 miljoner kronor. 1999 var bidragen15,7 miljoner kronor. Bidragsansökningar är en dagsaktuell spegel av hur det ser ut för barn och 2012 har vi sett en ökning av bidrag till kläder, skor, medicin, glasögon samt allt som rör sommarlovet.

En annan av våra volontärer berättar:
”Jag arbetar som skolkurator i en mellanstor stad i Sverige. Jag och skolsköterskan på min skola träffar många barn som lever i familjer som saknar ekonomiska förutsättningar. Det kan handla om glasögon, att inte kunna åka någonstans på semester under sommarlovet, att inte ha råd att följa med kompisarna till simhallen/bowlinghallen. Att inte ha råd att köpa ny vinterjacka fast man nästan vuxit ur den gamla. Att inte ha några skridskor när man skall iväg med skolan och åka osv.”

Även frivilligorganisationer ska granskas och vi välkomnar det. Men det måste vara goda förutsättningar. Vi visste inte på förhand, som Uppdrag Granskning säger i programmet, att frågorna skulle handla om våra gamla rapporter. Vi hade fått intrycket att intervjun handlade om vår aktuella, studie, gjord 2012, eftersom det är resultaten av den som har uppmärksammats och som vi har förmedlat i media och till beslutsfattare.

Majblomman har funnits i över hundra år och alltid varit följsamma barns behov. Behoven har skiftat, men hjälp har alltid behövts. Tyvärr kommer vi troligen se ett ännu större behov av hjälp till barn under den kommande tiden som ett resultat av den ekonomiska oron i samhället.

Majblomman sätter alltid barnets upplevelse och behov i centrum. Vår organisation bidrar både till att enskilda barn kan få en guldkant på tillvaron, och till att driva frågor som kan förbättra för barnens möjligheter att delta på lika villkor i skolan och på fritiden. De frågor vi driver opinion om handlar om att lagar inte följs eller inte tolkas utifrån barnets bästa.