onsdag 23 januari 2013

Jämna sedlar för en majblomma i vår


Priset på majblomman höjs för första gången på femton år. Den kommer att kosta 20 kronor i vår. 

En av anledningarna är att många av de saker som våra lokala majblommeföreningar delar ut pengar för kostar mer idag än vad de gjorde 1998. Det kan till exempel vara cyklar, fritidsaktiviteter, utflykter, barnkalas och annat som kan vara svårt att få råd med i en ekonomiskt utsatt familj. Vi behöver täcka de kostnadsökningarna, så att vi kan fortsätta bidra till att fler barn kan vara med och dela gemenskapen med sina kompisar, i skolan och på fritiden.   

Priserna har satts så att man ska kunna betala med jämna tjugo-lappar och därmed minska mynthanteringen, som blir allt mer omständlig och dyr för organisationen. Förändringen ska också underlätta för barnen som säljer så att de slipper växla och bära runt på mynten.Vi jobbar också på att utveckla lösningar för mobilbetalning, men det ligger en bit framåt i tiden

De nya majblommepriserna är 20 kronor för en liten blomma, 40 kronor för en krans och 60 kronor för ett pin. Klisterdekalen fortsätter kosta 20 kronor.

I år börjar barn sälja majblommor på gator och torg den 16 april. Insamlingen pågår under två veckor och står för hela årets insamling till Majblomman.