måndag 25 juni 2012

Särskilt tufft för ensamstående kvinnor med barn


Försäkringskassan har i en färsk rapport konstaterat att den ekonomiska familjepolitiken allt sämre klarar att lyfta familjer ur ekonomisk utsatthet. Rapporten visar också att framför allt ensamstående kvinnor med barn har det tufft. Sverige klättrar också på en oattraktiv lista, den över hur stor andel av befolkningen i OECD-länderna som lever i ekonomisk utsatthet.

Det här stämmer väl överens med den bild Majblomman har, utifrån vad vi ser i de tiotusentals bidragsansökningar som kommer in till våra lokalföreningar runt om i landet. Majoriteten av de som söker är just ensamstående kvinnor som försöker få ekonomin att gå ihop, och kanske lyckas göra något fint för sina barn. Vi ser sedan några år tillbaka att bidragsansökningar för kläder, skor och andra nödvändiga saker ökar. Många söker också för att kunna ge sina barn upplevelser och minnen, till exempel för att kunna göra en utflykt, besöka ett nöjesfält eller ordna ett födelsedagskalas. Majblomman finns till för barn som har det svårt och vi är följsamma barns behov. Alla barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater både i skolan och på fritiden, och det ska våra bidrag hjälpa till med. Men vi ser alltså också att vi får ta ett allt större ansvar för sådant som samhället bör stå för om föräldrarna själva inte klarar det: kläder, skor, glasögon. Så ska det inte vara. Vi för dialoger med socialtjänstemän i kommunerna för att göra dem uppmärksammade på detta. Och många av dem sliter hårt med att hjälpa de biståndssökande familjerna, men vittnar om att det blir allt tuffare att få budgetarna att räcka till.

Det är bra att regeringen får färska siffror och kan se över hur den ekonomiska familjepolitiken fungerar. Det räcker inte enbart att höja ett bidrag – för människor som tvingas leva på ekonomiskt bistånd innebär det bara att ett annat bidrag sänks. Den övergripande ekonomiska situationen förbättras alltså inte för dem genom en sådan åtgärd. Det är också viktigt på kommunnivå att göra sitt yttersta för att barnen i de ekonomiskt utsatta familjerna inte stigmatiseras ytterligare. Små insatser, som att förbjuda matsäck och andra dolda avgifter i skolorna till att ordna gratis sommarlovsaktiviteter, gör stor skillnad. Det är väldigt viktigt att minnas att barns behov är omedelbara, de kan inte vänta på politiska förändringar. Under tiden som vi vuxna jobbar långsiktigt, måste barnen få ha det bra här och nu.