fredag 19 februari 2016

Sportlovet ännu en vecka då föräldrar ska trolla med knäna

38 procent av barnfamiljerna tar ledigt på sportlovet. Hälften av dessa nöjer sig med halva veckan. De flesta är resursstarka och bor i storstäderna. Detta visar en undersökning beställd av SVT:s Aktuellt, där man även slår fast att andelen ensamförsörjare som kan ta ledigt är betydligt mindre. 71 procent av de ensamma föräldrarna jobbar på som vanligt.En god nyhet är att 80 procent uppger att de inte känner någon press att ta ledigt. Dessvärre består det faktum att barns förutsättningar för meningsfulla skollov skiljer sig kraftigt. I Majblommans kommunrapport ser vi att en stor del av Sveriges kommuner saknar det kompensatoriska tänkande som behövs under såväl sommarlov och jullov som sport- påsk– och jullov. Frågan om att hålla öppet och satsa extra på fritids, förskolor och fritidsgårdar under loven har seglat upp som Majblommans mest prioriterade.


Under våren sätter vi än en gång problematiken på agendan, bland annat i form av en ny lovrapport, där barns, föräldrars och kommuners perspektiv sammanställs.