torsdag 22 november 2012

Kristinehamns kommun utbildar personal och politiker i barnfattigdomens villkor


Idag medverkar jag på seminariet Barn i ekonomiskt utsatta familjer i Kristinehamn. Kommunen har bjudit in mig att hålla ett föredrag om Majblommans syn på barnfattigdom och vad kommuner kan göra för att mildra effekten.

Kommunen tog förra året ett lovvärt initiativ, då kommunstyrelsen gav socialnämnden i uppdrag att genomföra en kartläggning av barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer i kommunen. Man skulle också ge förslag på hur deras situation skulle kunna förbättras. En handlingsplan utformades tillsammans med skolförvaltningen. Planens huvudsyfte är att öka barns och ungdomars möjligheter till en aktiv fritid och kommunen har därför börjat erbjuda en rad gratis fritidsaktiviteter, gratis badbussar och utvecklat samarbeten med kommunens idrottsklubbar. Seminariet är också en av punkterna i denna handlingsplan och ska bidra till att öka kunskapen om barnfattigdomens villkor och effekter bland personal och andra berörda.

Bland deltagarna finns politiker från flera förvaltningar, medarbetare från skola och socialtjänst, föreningsrepresentanter och studieförbund. Jag ser med spänning fram emot att få prata inför och med denna intresserade publik, och höra mer om kommunens arbete och framtidsplaner!