fredag 7 september 2012

Majblomman delar ut allt mer pengar för barns basbehovMajblommans lokalföreningar, det finns 700 runt om i landet, delar ut allt mer pengar för nödvändigheter som kläder, mediciner och glasögon. Detsamma gäller bidrag till fritidsaktiviteter. Många familjers dåliga ekonomi blir särskilt tydlig i början av hösten när skolan och fritidsaktiviteterna drar igång. Då är det mycket ska bekostas under kort tid, till exempel regnkläder, väskor och annan utrustning. De som lever med små, eller inga, marginaler, får det extra tufft nu. Deras ekonomi är redan ansträngd efter sommarlovet, då de haft ökade kostnader för mat och aktiviteter. Det märker vi på Majblomman då vi får in väldigt många ansökningar just inför och under hösten.

Mellan åren 2008 och 2011 ökade utbetalningarna för basbehov från 3,4 miljoner till 5,1 miljoner. Det rör sig i huvudsak om pengar för kläder, mediciner och glasögon. Även bidragsutbetalningarna för fritidsaktiviteter följer samma trend. Mellan 2008 och 2011 ökade de utbetalningarna från 1,5 miljoner kronor till 2,1 miljoner kronor.

Majblomman arbetar tillsammans med lärare, skolsköterskor och andra i barns närhet för att ge stöd till barn i ekonomiskt utsatta familjer. Det kan vara pengar till en cykel, medlemsavgift i en idrottsförening eller en dator. Saker som gör att barn kan vara med och dela gemenskapen med sina kompisar, både i skolan och på fritiden och som ger guldkant på tillvaron. Men nu ökar alltså behovet av stöd för betydligt mer grundläggande behov. Saker som, för människor som får ekonomiskt bistånd från kommunernas socialtjänst, ska ingå i försörjningsstödet.

Vi ser att det finns en ökande frustration bland många socialsekreterare. De får allt mindre möjligheter att bevilja klienterna det de behöver och har rätt till, och hjälper dem istället att söka bidrag hos hjälporganisationer. Men någonstans måste även vi som organisation dra gränsen. Vi kan inte ta över samhällets ansvar, vi ska komplettera det och se till barnets bästa.