fredag 25 maj 2012

Replik på ledare i Svenska Dagbladet den 13 maj 2012: Glasögonfrågan är inte ett dåligt exempel på barnfattigdom

Redan 2006 rapporterade Majblommans lokalföreningar, det finns 700, om att allt fler ansökningar gällde bidrag till barns glasögon. Av våra tusentals volontärer arbetar många inom skolan och sjukvården och de vittnade om problemet med barn som inte får de glasögon de behöver. Majblommans riksförbund har undersökt hur landstingen arbetar med frågan om glasögon som hjälpmedel och medicinsk behandling samt vilka lagar som finns. Vi har intervjuat politiker, föräldrar, barn, lärare och ögonläkare. Frågan är noggrant kartlagd av oss. Trots detta skriver SvD:s ledarskribent Sanna Rayman att frågan är tagen ur luften, och ifrågasätter om den är ett bra exempel på problemet barnfattigdom.

Jag har varit i kontakt med Sanna Rayman och förstått att hon delar Majblommans uppfattning om att barnfattigdom är ett verkligt och viktigt problem i Sverige. Det gläder oss. Ju fler journalister och opinionsbildare som får upp ögonen för barnfattigdom och kan bidra till att frågan lyfts, desto bättre.

Men Majblomman menar att barns rätt till glasögon inte bara är en barnfattigdomsfråga, det är en barn-rättighets-fråga. Barn har rätt till de hjälpmedel och den medicinska behandling de behöver, det står i hälso- och sjukvårdslagen. Vi arbetar hårt för att glasögon inte ska undantas från den lagen, som de oftast gör idag. Och särskilt viktigt är det förstås för de barn vars vårdnadshavare lever i ekonomisk utsatthet och inte kan skaffa glasögon till sina barn när de behöver dem. Glasögonen blir ett sätt att lindra barnfattigdom, då barnen får ökade chanser att hänga med i skolan och på fritiden om de kan se ordentligt.

För barns behov är omedelbara. Majblomman tar barnets perspektiv och ser vad som är viktigt här och nu. Därför delar vi ut bidrag till de enskilda barn som söker om pengar till glasögon. Vi jobbar också för politiska förändringar, men de tar tid. Barn kan inte vänta.

Men glädjande nog har frågan nått så långt som till regeringens bord. Det finns en bred politisk samsyn om att frågan är viktig. Nu pågår också ett spännande forskningsprojekt vid IFAU i Uppsala, som ska ta reda på om det finns samband mellan landstingens glasögonbidrag och slutbetyg. Och vi fortsätter jobba för att frågan ska lösas så att barn i Sverige får rätt till de glasögon de behöver.