tisdag 1 december 2015

Barns digitala förutsättningar i Sverige


I dag presenterade Digitaliseringskommissionen ytterligare ett delbetänkande, där man tar upp en rad framtida åtgärder som Sverige behöver vidta. Kompetens för det digitala samhället är en av flera viktiga satsningar som förespråkas av kommissionen.

Inom Majblomman menar vi att digitala kunskapssatsningar på alla barn behövs, som en del i det kompensatoriska uppdrag som svensk skola har. Tidigare i år tog vi upp problematiken med barns olika tillgång till digitala verktyg och uppkoppling. Läs och dela gärna debattinlägget på Aftonbladet.

Sedan artikeln publicerades har vi hunnit genomföra 2015 års undersökning om barns villkor i svenska kommuner. I den konstaterar vi bland annat att 45 procent av kommunerna inte förser skolbarn med digital utrustning och att 8 procent av inte vet vad som gäller digitala verktyg i skolan. 28 procent av de kommunerna meddelar att socialtjänsten inte ger försörjningsstöd till barnfamiljers digitala verktyg och uppkoppling. Hela 39 procent svarar att de inte vet hur socialtjänsten jobbar på området.

Ur vårt perspektiv bekräftar siffrorna de behov av utveckling och satsning på kunskap i svenska kommuner som Digitaliseringskommissionen beskriver. Vi ser fram emot kommissionens fortsatta arbete och hoppas att man uttalat återkommer mer till barnperspektivet.