fredag 12 oktober 2012

Barnen kommer i kläm när socialsekreterarna inte får tillräckliga resurser


Hårt pressade socialsekreterare och klienter som kommer i kläm. Det rapporterar Akademikerförbundet SSR. Majblomman hoppas att den här frågan får den tyngd den förtjänar, och att våra politiska beslutsfattare ser konsekvenserna av att snåla i denna viktiga del av vårt gemensamma skyddsnät. I slutändan drabbas barnen hårt, mycket hårt, när socialtjänstens pengar inte räcker till.

Det här är något som vi på Majblomman har mött, många gånger. Det är naturligtvis inte acceptabelt att barnen inte får sina behov tillgodosedda. De möten vi har haft med tjänstemän från socialtjänsten visar att de verkligen vill hjälpa sina klienter. Men resurserna är knappa. När pengarna inte räcker letar handläggarna efter fonder och hjälper till med intyg, de gör allt de kan.

Många hjälper familjer att söka pengar från Majblomman. Majblomman har en viktig roll i nätverket runt barnen, tillsammans med bland andra socialtjänsten men också skolan. Vi ska komplettera samhällets stöd, och nu laddar vi för att att utöka vår dialog med socialtjänsten runt om i Sveriges kommuner för att kunna jobba ihop på ett ännu bättre sätt.