tisdag 21 augusti 2012

Barn i grundskolan behöver ha tillgång till dator med Internet i hemmet


Majblomman är en av Socialstyrelsens remissinstanser när man nu uppdaterar sina allmänna råd till landets kommuner om hur man kan bedöma och handlägga ekonomiskt bistånd.

Idag ingår inte dator och Internetabonnemang i normen för försörjningsstöd och Majblomman menar att detta måste ändras. Glädjande nog är detta en av de förändringar Socialstyrelsen föreslår och det är en viktig förändring som inte får dröja.

Det är vanligt att Majblommans lokalföreningar får bidragsansökningar som handlar om just datorer. I dagsläget är det väldigt få kommuner som beviljar stöd för dator och Internet, endast 11 av landets 290 kommuner enligt vår senaste undersökning. En del skolor ger sina elever möjlighet till lånedatorer, men långt ifrån alla. Det är viktigt att försäkra sig om att också barn i familjer med försörjningsstöd får samma goda förutsättningar som sina kamrater att göra sitt skolarbete.

I sin konsekvensbeskrivning anger Socialstyrelsen att det här kommer att öka kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd. Men då gäller det att även betrakta frågan ur ett större perspektiv, vilket Majblomman också påpekat i sitt remissvar. Om barn får bättre förutsättningar för sitt skolarbete och kan delta på lika villkor som sina kamrater, då finns det bara vinster att göra, både samhällsekonomiska och mänskliga.