tisdag 24 januari 2012

Bra offentliga institutioner ska skydda barnen

I sitt partiledartal sa statsminister Fredrik Reinfeldt att "OECD har gjort en mycket stor sammanställning av hur inkomstskillnaderna utvecklas i dessa de mest utvecklade delarna i världen. Vi ser växande skillnader i Sverige; det har vi sett under lång tid. Vi ser det också i övriga världen. Men när man väger ihop det på det sätt som jag tycker är allra viktigast – inkomstskillnader och tillgång till bra offentliga institutioner som skola och sjukvård – tronar Sverige fortsatt som det land som har minst skillnader".

I alla bidragsansökningar som kommer till våra 700 lokala Majblommeföreningar varje år har Majblomman uppmärksammat att dessa offentliga institutioner som ska skydda barn urvattnas ju längre bort från riksdagen och regering de kommer. Någon stans på vägen ända ut till utförare försvinner dessa värderingar och verkligen ser annorlunda ut för allt för många barn.

Här är några exempel:
  • Många kommuner följer inte skollagen utan fortfarande tas kostnader ut för undervisning som är allt annat än obetydliga.  T.ex. vid friluftsdagar, krav på frukstund varje dag och matsäck varje vecka.
  • De flesta landstingen följer inte sjuk- och hälsovårdslagen som tydligt säger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel. Detta gäller inte barn med synnedsättning under sin grundskoletid.
  • Många kommuner rustar ner sin omsorg om barnen på skolloven, främst sommarlovet. När skolan stänger även annan service till barnen.
Majblomman har rapporterat om dessa problem under flera års tid. Nu måste det ske en förändring.

Det är inte OK att välfärden ska levereras med olika kvalitet beroende av vilken kommun man bor i. Vi uppmanar regeringen att strängare tillse att barnen får den välfärd som är intentionerna i lagstiftningen och som barn har rätt till enligt Banrkonventionen.