måndag 31 oktober 2016

Barns villkor på höstlovet

Just nu har Sveriges alla skolbarn höstlov, eller läslov, som skolministern benämner det. För många innebär det en skön vecka med vila, kanske böcker och utflykter med en förälder. Samtidigt får Majblomman ansökningar om bidrag till barn i familjer som inte har råd; med allt från idrottsläger och halloweenmasker till bussbiljetter till mormor när mamma jobbar. Kort sagt sådant som behövs när skolan är stängd. 

Utöver höstlovet har svenska skolbarn 15 veckors ledighet. Skolan stänger för jullov, februarilov, påsklov, och givetvis för sommarlovet. De flesta längtar så klart efter att ha ledigt, men Majblomman möter många av de barn som gruvar sig för att vardagen ska försvinna. De upplever oro och känner sig utanför gemenskapen när ”alla andra” har möjlighet att ägna lovet åt äventyr, sport och ledighet med familjen.

Vi ser också att föräldrar stressar för att leva upp till ett ledighetsideal. De flesta av oss har inte möjlighet att ta ledigt 16 veckor varje år. Den som har förmånen att vara anställd har i regel fem veckors semester. För att få till mat, tillsyn och aktiviteter behövs goda resurser och nätverk med släktingar eller vänner i samma situation. 

Ett skollov innebär att den trygga skolmiljön försvinner, liksom ett lagat mål mat per dag. I vår årliga lovrapport ser vi också att den kommunalal fritidsverksamheten går på sparlåga när skolan stänger. Detta strider mot skollagen, som är tydlig med att kommunen har ansvar för att erbjuda fritidshem även under skollov. Majblomman jobbar för att kommunerna ska se till att organisera sig utifrån barns behov, och rusta upp fritidsverksamheten när det blir lov.

Kommunens ansvar för barnen de 16 veckor då skolan är stängd måste diskuteras på högsta politiska nivå. Då sänds tydliga signaler om frågans allvar, och chansen ökar för att man gör utrymme i budget för att nå alla barn.
lördag 9 juli 2016

Jonas Sjöstedt om sommarlovsekvationen

Filippa: Majblomman ser att det finns en omöjlig sommarlovsekvation. Barnen har 10 veckors sommarlov och föräldrar har 5 veckors semester. Vad tänker du om det?

Jonas: Vi vet om det här och vi tycker det är orimligt att så många unga barn är ensamma hemma på sommarlovet. Därför förhandlade vi med regeringen och fick igenom ett speciellt sommarlovsstöd. Det kom den här sommaren, så nu är det många kommuner som erbjuder gratis aktiviteter eller till en låg kostnad som man har råd med, så att man kan åka på ett fotbollsläger, cirkusskola eller dagläger under sommaren. Jag tycker detta är så viktigt att få ett bra sommarlov och man ska inte vara ensam hemma. Jag tror också att det behöver göras mer t.ex. att fritids är öppet och att det finns i närheten så att man verkligen kan få en bra sommar. Det är inte alla vuxna som ens kan ha en sommarsemester.

Filippa: Majblommans rapporter visar att många barn är ensamma hemma på sommarlovet. Vad tycker du om det?

Jonas: Jag tror att det är dåligt att barn och unga är ensamma hemma. Jag tycker att barn har något kul och rimligt att göra på sitt sommarlov. Det är inte så roligt att komma tillbaks till skolan och höra att andra har varit i Frankrike eller på sommarläger och själv har man varit ensam hemma. Det känns tråkigt. Jag tror också att det är dåligt att man lämnar barn för sig själva, risken är att man gör dåliga saker i stället för bra saker. Många skulle nog vilja vara med i en förening. Jag tycker alla barn ska ha en bättre möjlighet.

Clara: Skollagen säger att barnen har rätt till fritids även på sommarlovet men det fungerar inte alltid. Vad skulle du kunna säga till dina partikollegor i kommunerna?

Jonas: Ja, det är en fråga vi ofta tar upp i kommunerna. Det finns ofta någon sorts fritids på sommaren. Problemet är att det är i en annan del av stan. Det kan vara med personal och andra barn som man inte känner överhuvud taget och det blir ofta svårt rent praktiskt. Hur ska jag kunna skicka mina barn som är 8 år till en annan stadsdel, det är inte så lätt. Jag tycker man borde tänka på att det inte bara ska fungera i planerna utan i verkligheten också.

Clara: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bättre sommarlov?

Jonas: Ja och vi har gjort en hel del. Sommarlovsstödet finns tack vare Vänsterpartiet. Det var vi som tog upp det.

Här kan du se intervjun

Expertkommentar: Det är en mycket bra satsning med sommarlovspengar och det har blivit ett bra resultat för många barn. Men för att denna fråga ska tas på allvar, långsiktigt, krävs att kommunerna tar ett beslut i högsta politiska ledning om en handlingsplan för inkludering av alla barn, hela året. Det är viktigt att varje kommun äger frågan som sin egen och arbetar långsiktigt med att modernisera sommarlovet genom att först och främst följa skollagen.

Anna Kinberg Batra om sommarlovsekvationen

Filippa: Majblomman ser att det finns en omöjlig sommarlovsekvation. Barnen har 10 veckors sommarlov och föräldrar har 5 veckors semester. Vad tänker du om det?

Anna: Att det kan vara ett rätt besvärligt pussel och att de är olika hur det ser ut i olika kommuner runt om i landet. Det står faktiskt i lagen, och det ser jag på din T-shirt, att man ska kunna erbjuda fritids och det slutar inte med att terminen slutar och det är viktigt att det faktiskt görs. Alla kan inte i flera månader, det är få som kan.

Filippa: Majblommans rapporter visar att många barn är ensamma hemma på sommarlovet. Vad tycker du om det?

Anna: Jag tycker att det är viktigt att man kan gå på fritids och att man kan träffa kompisar och att det inte ska vara beroende av vad föräldrarna gör eller har pengar till. Det är därför man ska ha fritids. Sedan kan det vara de som inte klarat skolan, så lovskola är också en viktig sak. Det finns många meningsfulla saker man kan göra på sommaren. Det är skönt att vara ledig men ibland måste man plugga extra. Man behöver göra mer för att föräldrar ska kunna få ihop pusslet året runt.

Clara: Skollagen säger att barnen har rätt till fritids även på sommarlovet men det fungerar inte alltid. Vad skulle du kunna säga till dina partikollegor i kommunerna?

Anna: Det är väldigt olika i olika kommuner och jag tycker att man ska följa lagen. Det behöver inte betyda att man har fritids öppet på varje enskild skola men i varje kommun måste det finnas möjlighet till sommarfritids.

Clara: Tänker du kämpa för att alla barn ska få ett bättre sommarlov?

Anna: Det tycker jag vore bra.Man kan behöva gå i lovskola om man inte lär sig tillräckligt. Man behöva eller vilja gå på fritids och då ska man kunna göra det i hela landet.

Här kan du se intervjun.

Expertkommentar: FN:S Barnrättskommitté kritiserar Sverige för att barn inte har lika rättigheter i alla kommuner. Vi vill se en tydligare styrning mot att alla barn ska få rätt att gå på fritids på skolloven och att alla kommuner följer skollagen. Skolinspektionen borde inspektera just denna fråga. Det duger inte att barn måste flytta till ett nytt fritids med ny personal och nya barn. Barn behöver trygghet och relevant verksamhet även på skolloven.


fredag 8 juli 2016

Isabella Lövin och Gustav Fridolin om sommarlovsekvationen

Idag intervjuade vår knattereporter Miljöpartiets båda språkrör, vid olika tillfällen.

Filippa: Majblomman ser att det finns en omöjlig sommarlovsekvation. Barnen har 10 veckors sommarlov och föräldrar har 5 veckors semester. Vad tänker du om det?

Isabella: Jag håller med om det, det är jättetufft. Jag kommer ihåg när jag var liten och var hemma mycket själv. Ibland fick jag vara hos mormor och morfar och det var bra. Men alla har kanske inte mor- och far-föräldrar som kan ställa upp.
Gustav: Det blir ju för många en omöjlig ekvation och det är därför det är så tydligt i lagen att alla kommuner ska erbjuda fritids och bra verksamhet på sommaren.

Filippa: Majblommans rapporter visar att många barn är ensamma hemma på sommarlovet. Vad tycker du om det?

Isabella: Det är inte bra, tror jag, man behöver någon som finns till hands för att känna sig trygg och veta att man inte är ensam. Det tycker jag är viktigt
Gustav: Jag tror man måste jobba hårdare för att den lagen som finns, den rätten för barn, att ha ett bra fritids även på sommaren ska bli verklig. Det vi har gjort är att vi infört pengar för kommuner så att man ska kunna ordna bra verksamhet på sommaren. Sist fick jag veta att det var 267 kommuner som ansökt om bidrag och tagit del av statliga pengar för sommarlovet.

Clara: Skollagen säger att barnen har rätt till fritids även på sommarlovet men det fungerar inte alltid. Vad skulle du kunna säga till dina partikollegor i kommunerna?

Isabella: Att det är viktigt att det ska finnas och en verksamhet så barnen vet vad de kan göra. Sommarlovet är väldigt långt och föräldrar har inte så lång semester.
Gustav: Jag brukar säga till alla de som sitter i utbildningsnämnd, eller för den delen i socialnämnd för det är där man får bära kostnaden när man inte haft bra aktiviteter eller inte följt skollagen. Lagen är tydlig, nu måste ni se till att den efterlevs.


Clara: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bättre sommarlov?

Isabella: Det är något som är jätteviktigt och regeringen måste titta på hur det faktiskt kan bli så. Nu har regeringen avsatt 10 miljarder kronor om året så att kommunerna kan jobba med att anställa personal och ta olika initiativ. Här skulle man också kunna satsa på barn på sommarlovet.
Gustav: Ja, det gör vi. Annars hade vi inte infört de 200 miljoner kronor i sommarlovspengar.De har nått brett redan det först året!

Se filmen med Gustav Fridolin
Se filmen med Isabella Lövin

Expertkommentar: Vi är glada över att Sveriges skolminister vet vad lagen säger och vad som är barnens rätt. Nu gäller det att få denna lag att efterlevas i samtliga kommuner.

torsdag 7 juli 2016

Jimmie Åkesson om sommarlovsekvationen

Filippa: Majblomman ser att det finns en omöjlig sommarlovsekvation. Barnen har 10 veckors sommarlov och föräldrar har 5 veckors semester. Vad tänker du om det?

Jimmie: Det är en omöjlig ekvation och det är svårt för föräldrarna att vara med sina barn om de måste arbeta under de veckor när de inte har semester.

Filippa: Majblommans rapporter visar att många barn är ensamma hemma på sommarlovet. Vad tycker du om det?

Jimmie: Det beror ju lite på vilken ålder barnet har och hur moget barnet är, men det är klart att små barn som är ensamma hemma på sommarlovet. Det är inte bra utan fritids eller annan verksamhet borde vara tillgängligt eller annan möjlighet att få tillsyn.

Clara: Skollagen säger att barnen har rätt till fritids även på sommarlovet men det fungerar inte alltid. Vad skulle du kunna säga till dina partikollegor i kommunerna?

Jimmie: Vi försöker redan prioritera den typ av omsorg, förskoleverksamhet. Det handlar dels om sommaren och det handlar om förskola natttetid och liknande. Så min uppmaning till mina kommunpolitiker är väl att försöka prioritera det utifrån ett barnperspektiv.

Clara: Tänker du kämpa för att bar ska få ett bättre sommarlov?

Jimmie: Ja, det tänker jag göra. Det lovar jag!


onsdag 6 juli 2016

Ebba Busch Thor om sommarlovsekvationen

Filippa: Majblomman ser att det finns en omöjlig sommarlovsekvation. Barnen har 10 veckors sommarlov och föräldrar har 5 veckors semester. Vad tänker du om det?

Ebba: Jag är själv ganska orolig över det här därför att jag fick en son förra året och om några år kommer vi också att märka av denna omöjliga ekvation. Det är väldigt knepigt och jag vet att det är många barn och familjer som hamnar i kläm.

Filippa: Majblommans rapporter visar att många barn är ensamma hemma på sommarlovet. Vad tycker du om det?

Ebba: Jag själv har varit ett av de barn som varit ensam hemma på lovet och det kan ibland kännas väldigt ensamt och otryggt. Jag tror att det är viktigt att fritids finns och är tillgängligt i större utsträckning under sommaren men också att man hjälper och stödjer alla de föreningar som hjälper till med läger, kollo. 

Clara: Skollagen säger att barnen har rätt till fritids även på sommarlovet men det fungerar inte alltid. Vad skulle du kunna säga till dina partikollegor i kommunerna?

Ebba: Jag kan absolut ta på mig att efter det här samtalet lyfta denna frågan ännu mer inom mitt parti och med alla de kommunpolitiker som är Kristdemokrater. Alla som har ansvar vet också att fritidsgrupperna är alldeles för stora och det finns en risk för att barnen inte har det bra på fritids. Jag ska absolut lyfta frågan hos våra kommunpolitiker.

Clara: Tänker du kämpa för att bar ska få ett bättre sommarlov?

Ebba: Ja, det kommer jag att göra!

Se intervjun här

Expertkommentar: Egen erfarenhet är en bra början och det är rätt tänkt med fritids. Men det behövs öronmärkta resurser för utveckling av fritidshemsverksamheten, så att verksamheten blir relevant för barnen - inte bara på loven utan hela året. 


Stefan Löfven om sommarlovsekvationen

Filippa: Majblomman ser att det finns en omöjlig sommarlovsekvation. Barnen har 10 veckors sommarlov och föräldrar har 5 veckors semester. Vad tänker du om det?

Stefan: Det innebär att vi från samhällets sida måste satsa på att barn ska komma in i olika aktiviteter och det är därför vi skjuter till pengar för att kommuner ska ha råd att ordna roliga aktiviteter för barnen. Sedan satsar vi också på fritidshem.

Filippa: Majblommans rapporter visar att många barn är ensamma hemma på sommarlovet. Vad tycker du om det?

Stefan: Det är naturligtvis inte bra om man är för ung när man är ensam och det är därför som vi bland annat satsar på fritids så att barn och unga kan vara där och att kommunerna kan satsa på olika aktiviteter - helst roliga! 

Clara: Skollagen säger att barnen har rätt till fritids även på sommarlovet men det fungerar inte alltid. Vad skulle du kunna säga till dina partikollegor i kommunerna?

Stefan: Att vi har en skyldighet att följa skollagen och det är därför vi i regeringen för till mer resurser så att de ska kunna ha fritids igång också på sommaren för vi menar att det är viktigt. Det är precis som ni beskriver det att föräldrar har fyra eller fem veckors semester och barnen får vara ensamma. Då ska vi från samhällets sida kunna finnas där med aktiviteter som är roliga och lärorika och innebär trygghet för barn och unga.

Clara: tänker du kämpa för att barn ska få ett bättre sommarlov?

Stefan: Ja, det gör jag. Det är därför vi tillför mer pengar så att kommunerna ska kunna ordna bra aktiviteter. Det tycker vi är viktigt. Barn ska kunna ha roligt, lära sig och känna trygghet.

Expertkommentar: Helt rätt tänkt och gjort.  Nu hoppas vi att dessa extra medel ska räcka hela sommarlovet och inte bara enstaka vecko-aktiviteter! Liksom att det inte är en enstaka satsning utan skapar ett hållbart tänk för att modernisera sommarlovet!

Se intervjun här.